Bolaget Vardagsbilder på Steneby Konsthall i Dals Långed våren 2019

utställningen pågår till 24 Mars 2019

Svenrobert Lundquist högtryck

Maria Erikson litografi

Nils – Erik Mattsson litografi

Kjellåke Gerinder etsning

Rolf Gustafsson screen & fusat glas

Jan Bringevik högtryck

Nina Bondeson högtryck

Jim Berggren högtryck och litografi

Britt – Marie Jern högtryck

Mona Niklasson djuptryck