Residence and guests

 Några glimtar från Artist in residence och gäster konstnärer vi haft på Bolaget Vardagsbilder genom åren

 

Carina Fihn / residence

Albatross editions / Al Paldrok – 2013

Kalli Kalde

Domitille Arai & Joseph Herblin, from Paris / Mars 2012

Channa Bankier / Januari 2010

Maria Kandii Erikson

 

Rotsaks-tryck