mer bilder

”Flicka med fågel”

högtryck

Flicka_högtryckJim

 

”Flicka”

Kopparstick /á la poppé

Flicka_kopparstick _a la p-jim