Artist´s Book / Lunar Manual Jim Berggren Bild, Ragnar Strömberg Dikt

lunar vinjetthttp://bootesforlag.com/

LUNAR MANUAL

Konstbok – dikt och bild

Ragnar Strömberg  Jim Berggren

1”Lunar Manual” är den första titeln på det nya förlaget Bootes.

Konstens språklighet ligger till grund för alla beslut som lett fram till boken/föremålet. Det är en i alla stycken hantverkligt framställd konstbok där månen har en avgörande roll i 18 dikter på svenska med tysk översättning och 17 bilder.

131118-2

All konst uppstår i en utvidgningsbar del av vår medfödda språkförmåga: den är ett existentiellt verktyg för mellanmänsklig kommunikation.I och med konsten kan vi ta oss utöver vad vi med ord förmår att förklara. Konstbildens tilltal är direkt och mångtydigt. Poesin utsöndrar sin oprecisa klarhet i textens mellanrum. Denna konstens språklighet har inga självklara handlingsutrymmen idag. Konsten är satt under press i vår ekonomistiskt styrda tid och dess betydelse för individ och samhälle är skymd. Det mätbara är överordnat och konstens knivskarpa oprecision betraktas med stor skepsis.

131118-3

Att med Bootes starta ännu ett litet förlag är att ansluta sig till ett underjordiskt mycel av möjligheter och motstånd mot denna skepsis. ”Vi är alla filosofer och intellektuella, fast man intalat oss att vi inte är det”, sa Antonio Gramsci för snart 100 år sedan. Motdraget är fortfarande givet: vi måste själva ta makten och i handling tala om vad vi är.