Jan Bringevik högtrycks-experiment med Mansfeld pressen.

Arbetet har pågått under våren och sommaren 2017.

Här kommer några exempel.

170918-5JanB*

170918-3JanB*